sobota, kwiecień 04, 2020
Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKOPANEM ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych w okresie od 02.01.2020r do 31.12.2020r. 20 grudzień 2019 Administrator
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKOPANEM ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DAO-271-79/18, DŚR-271-13/18, DŚR-ŚW-271-7/18 na świadczenie usług pocztowych w okresie od 02.01.2019r do 31.12.2019r. 20 grudzień 2018 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem na 2019 rok." 07 grudzień 2018 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem informuje, o wyniku postępowania na realizację usług psychologicznych, znak sprawy PP-271-3/18 05 marzec 2018 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "Sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem na 2018 rok." 11 grudzień 2017 Administrator
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKOPANEM ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DAO-271-87/17, DŚR-271-20/17, DŚR-ŚW-271-15/17 na świadczenie usług pocztowych w okresie od 02.01.20187r do 31.12.2018r. 11 grudzień 2017 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem podaje informację z sesji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem na 2018 11 grudzień 2017 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem informuje, o rozstrzygnięciu postępowania nr: DAO-271-64/17 , mającego na celu wyłonienie realizatora usługi - robót budowlanych polegających na wykonaniu drobnych remontów - wymiany stolarki okiennej w siedz 29 wrzesień 2017 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem informuje, że w postępowaniu na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie gimnastyki korekcyjnej znak sprawy DPŚ-6-271-5/16 21 grudzień 2016 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem informuje, że w postępowaniu na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie zajęć rewalidacyjnych znak sprawy DPŚ-6-271-4/16 21 grudzień 2016 Administrator